Těžba láme rekordy

Těžba láme rekordy

Podle dnešní zprávy Českého statistického úřadu vzrostla vloni těžba dřeva v ČR na rekordních 35,8 milionů m3 (počítáno bez kůry). Ve srovnání s objemy obvyklými do roku 2015 tak byla více než dvaapůlkrát vyšší. Téměř z 95 % šlo o nahodilé těžby, především zpracování smrků napadených kůrovci. Podíl jehličnatého dříví činil 96,5 % celkového objemu. Nejvíce se těžilo v Kraji Vysočina (8,7 mil. m3) a v Jihočeském kraji (4,8 mil. m3).

Celková plocha zalesněná sadbou a síjí činila 33 671 ha. Zatímco v případě těžby dominovaly jehličnany, sázely se zejména listnáče (51,3%).

Zprávu ČSÚ si můžete přečíst zde.