Lesy mají absorbovat více CO2

Sázíme jedli a buk

Evropská komise dnes představila dlouho očekávané návrhy opatření, která by měla zajistit omezení emisí skleníkových plynů v zemích Evropské unie o 55% do roku 2030. Mnohé dokumenty unikly v různých vývojových fázích předem, takže zástupci dotčených sektorů byli na „Zelenou smršť z Bruselu“ (jak návrhy označily dnešní Hospodářské noviny) zřejmě dobře připraveni. Díky tomu jsme se již dočetli nebo se brzy dočteme, co všechno jim na návrzích „Bruselu“ vadí a co ohrozí především mnoho „občanů“, zaměstnanců, farmářů, seniorů (atd, atd, atd), jejichž blaho mají samozřejmě především na zřeteli.

V „obsáhlém a vzájemně propojeném souboru návrhů“ hraje poměrně významnou úlohu dokument týkající se regulace využívání půdy, lesnictví a zemědělství, což jsou oblasti, které mají v roce 2030 konzumovat přírodními procesy ekvivalent 310 milionů tun CO2 a v roce 2035 mají dosáhnout klimatické neutrality. Samotná „Lesní strategie EU“ má směrovat ke zlepšení kvality, kvantity a odolnosti lesů členských zemí. Napříč Evropou se v rámci plánu mají vysadit tři miliardy stromů.

Celý návrh dokumentu má 214 stran, které jsme samozřejmě nestihli přečíst. Vybíráme alespoň z dvoustránkového souhrnu na konci dokumentu:

  • Schopnost lesů a procesů probíhajících v rámci využívání a změny využívání půdy (tzv. sektor LULUCF a zemědělství) odstraňovat CO2 z atmosféry klesá. Mezi roky 2013 a 2018 se snížila o pětinu. Mohla za to především zvýšená těžba dřeva, úbytek organických látek v půdách (odhad toho, co měl autor na mysli výrazem „continued emissions from organic soils“) a nedostatek motivačních pobídek.
  • Cílem je dosáhnou klimatické neutrality sektoru LULUCF a zemědělství do roku 2035. Cíl (- 310 milionů ekvivalentu CO2) může být v LULUCF dosažen relativně levně, tj. za cenu do 10 EUR za tunu.
  • Při předběžné veřejné konzultaci se 45 % respondentů vyslovilo pro ambicióznější cíle v rámci LULUCF, přičemž šlo hlavně o v souhrnu blíže nespecifikované „občany EU“, akademiky a nevládní organizace.

Úplné znění dokumentu si můžete přečíst zde.