10 000 pracovních míst pro německé lesy

Svaz německých lesníků (Bund Deutscher Forstleute) vyzval na páteční tiskové konferenci v Erfurtu k vytvoření dalších 10 000 pracovních míst nutných pro zvládnutí škod v lesích. Současně informoval o aktuální bilanci škod způsobených suchem a dalšími přírodními kalamitami, která na spolkové úrovni představuje mimo jiné:

  • 30 miliónů plnometrů kalamitního dříví,
  • 300 miliónů uschlých sazenic,
  • 300 000 ha kůrovcové kalamitní plochy,
  • 300 000 ha lesních porostů poškozených suchem,
  • přes 600 požárů, které zasáhly plochu 2 500 ha,
  • škody 2 miliardy eur jen za rok 2018.

Přitom bylo zdůrazněno, že škody na některých suchem oslabených dřevinách, např. buku, se v plné síle projeví teprve v následujících letech. Směrem k politikům zazněl jasný požadavek - chceme silnou pomoc - peníze a nová pracovní místa, pro les, pro vlastníky všech typů i pro lesníky. Podrobnosti najdete zde.

Podle zprávy BDF