Výročí lesmistra Johna

Před 150. lety zemřel Josef John, jeden z významných schwarzenberských lesníků. Syn chudých poddanských rodičů z Petrova Dvora u Netolic nastoupil již ve 14. letech jako praktikant do schwarzenberských služeb. Díky doporučení představených a schwarzenberskému stipendiu pak absolvoval lesnické učiliště ve Zlaté Koruně, což ho předurčilo k celoživotnímu působení v knížecích službách. Do dějin se zapsal především jako hlavní iniciátor vyhlášení pralesní rezervace na Boubíně v roce 1858, díky které se do dnešních dob zachoval fragment původního šumavského lesa. Přitom kolem roku 1850 bylo jen na šumavských schwarzenberských panstvích evidováno ještě téměř 19 000 ha porostů pralesního charakteru. John však nebyl jen předvídavý výzkumník, který správně odhadl vědecký význam zachování původního lesa, ale především lesnický praktik. Vytyčil a dohlížel na stavbu některých dodnes sloužících silnic (např. Borová Lada – Knížecí Pláně nebo tzv. Lukenská cesta ze Zátoně do Včelné) a řídil také stavbu smyku na Jelením potoce, který je součástí Schwarzenberského plavebního kanálu. V oblasti pěstební činnosti navrhl a realizoval obnovně – těžební postupy umožňující zachování potřebné příměsi jedle a buku.