Kůrovec v Senátu

Petice Zdravé a prosperující lesy pro příští generace projednávaná v únoru v petičním výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR doputovala také do Senátu. Dnes ji projednal formou veřejného slyšení Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

Jednání, které probíhalo ve Frýdlantském salónku, mělo poněkud komornější charakter než únorové jednání ve sněmovně.  Argumenty zástupců petičního výboru, reprezentující Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL), kteří se dožadovali především zásadní pomoci vlastníkům nestátních lesů těžce postižených kůrovcovou kalamitou, změny nefunkčního systému obhospodařování státních lesů a redukce stavů spárkaté zvěře, v zásadě nikdo nezpochybnil. V mnoha ohledech se s nimi ztotožnili i přítomní náměstci ministrů - Mgr. Patrik Mlynář, náměstek ministra zemědělství pro sekci lesního hospodářství a Ing. Vladimír Dolejský, náměstek ministra životního prostředí pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny. Z vystoupení senátorů, zejména Miloše Vystrčila zastupujícího obvod Jihlava, bylo zřejmé, že katastrofální stav lesů začíná být v nejvíce postižených oblastech skutečně zásadní problém.

V dalších vystoupeních například zaznělo, že sucho, vysoké teploty a jimi způsobená snížená odolnost dřevin, se významně podepisují i na zdravotním stavu borovice, břízy a dubu, a tudíž řešením situace zřejmě nebude pouhá náhrada smrku listnáči. Zásadní informace přineslo také vystoupení Ing. Libora Řeháka z Asociace profesionálních myslivců ČR, který poukazoval na neúnosné stavy spárkaté zvěře, o kterých napovídá výše úlovků, momentálně více než 10x vyšší v porovnání s obdobím 1. republiky. V průběhu více než dvouhodinového jednání zaznělo argumentů skutečně hodně. Nicméně účinná pomoc vlastníkům lesů, ke které se chtěli předkladatelé petice dopracovat, je zřejmě ve stále stejném nedohlednu.