Ministerstvo chce poskytnout až 2,5 miliardy

Podle včerejší tiskové zprávy plánuje Ministerstvo zemědělství vyplatit nestátním vlastníkům lesa na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity až 2,5 miliardy korun. O uvolnění další miliardy se má jednat na začátku příštího roku. Zpráva také uvádí, že „další“ podpora hospodaření v lesích se letos navýšila na 1,15 miliardy korun. Kromě toho jsou vlastníkům lesa určeny také zvýhodněné úvěry od Podpůrného garančního a rolnického lesního fondu. V rámci plánovaného 8. kola Programu rozvoje venkova by na investice související s hospodařením v lesích mělo být připraveno přibližně 500 milionů korun.

Pokud jde o termíny a podmínky vyplácení podpory, uvádí zpráva pouze možný termín zahájení příjmu žádostí v říjnu, až nabyde účinnosti vládní novela lesního zákona. Obdobně u dalších programů se neuvádí žádné podrobnosti o termínech, podmínkách, potenciálních příjemcích a skutečně vyplacených částkách. Ve zprávě nejsou finančně vyčísleny škody, které už vznikly, ani očekávaný rozsah škod, kterým se má navrhovanou podporou předejít. Pokud jde o odhad, že by kůrovcová kalamita mohla letos nově zasáhnout až 50 tisíc hektarů lesa, tak ten je ve zřejmém nesouladu s tím, co je možno vyčíst z výstupů ministerstvem podporovaného projektu Kůrovcová mapa (www.kurovcovamapa.cz), tj. že již letos v dubnu byly kůrovcem zasaženy smrkové porosty na celém území státu.

Úplné znění tiskové zprávy MZe najdete zde.