Situace nestátních vlastníků lesů je kritická

Podle dnešní tiskové zprávy Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů je výhled na rok 2019 téměř apokalyptický. Kůrovcem jsou v současné době napadeny porosty smrku o přibližném objemu 20 milionů m3 dřevní hmoty a v příštím roce by díky tomu mohly kůrovcové těžby dosáhnout až 50 milionů m3 se všemi negativními dopady, včetně zhroucení trhu s dřívím. V situaci, kdy není možné pokrýt náklady na lesnický provoz, pěstební činnost a obnovu lesa z prodeje dříví, žádá SVOL o podporu nestátního lesnického sektoru, tj. zejména o:

  • Dotaci na úhradu ztráty zpeněžení ve výši cca 3000 Kč/ha.
  • Změnu zákona o dani z příjmů tak, aby se nedanil příjem z prodeje kůrovcového dříví a mohl být v plné výši použit na zalesňování a pěstební činnost.
  • Snížit DPH u palivového dříví z 15% na 10%.
  • Zavést v lesnictví platbu na plochu jako v zemědělství.

Podrobnosti najdete zde.