Kalamita je rozsáhlá, nouzový stav zatím nebude

Podle včerejší tiskové zprávy Ministerstva zemědělství hodlá stát čelit největší lesní pohromě v našich dějinách zrychleným vydáváním víz a pracovních povolení pro zahraniční pracovníky z nejmenovaných zemí. Pro neobchodovatelné dřevo, kterého se má vytěžit 1,5 - 2,5 milionu kubíků, se budou hledat skladovací prostory, kde bude dřevo hromadně asanováno. Dotační programy MZe pro lesní hospodářství by se měly navýšit o 300 milionů korun. Kromě toho má společnost ČD Cargo do konce roku rozšířit kapacity pro odvoz dřeva o 500 vagónů. Nouzový stav vyhlášen zatím nebude. Jak by měla tato opatření bezprostředně ovlivnit situaci v lesích těsně před vypuknutím letního rojení a zlepšit ekonomickou situaci zejména u nestátních vlastníků lesa, zpráva nespecifikuje.