Společné lovy v době platnosti krizových opatření

Podle sdělení Ministerstva zdravotnictví citovaného na webových stránkách ČMMJ a na stránkách časopisu Myslivost se zákaz hromadných akcí konaných v počtu vyšším než 6 osob nevztahuje na společné lovy organizované uživatelem honitby za účelem plnění plánu lovu, plnění mimořádných veterinárních opatření a předcházení škodám zvěří (např. společný lov drobné nebo spárkaté zvěře). Společné lovy se tedy nadále mohou konat, ale bez dalších navazujících společenských shromáždění účastníků, která by byla v rozporu s usnesením vlády č. 1021 ze dne 12. října 2020 o přijetí krizového opatření. Zkoušky z myslivosti, zkoušky mysliveckých hospodářů, kynologické zkoušky a další myslivecké aktivity s větším počtem účastníků se však pořádat nesmí.