Biomasa s obavami

Pochybnosti o vhodnosti plánu zavedení plošné podpory spalování štěpky vyjádřili na včerejším setkání s novináři představitelé Českého sdružení pro biomasu. Podle vyjádření předsedy sdružení Jana Habarta, je současný přebytek nabídky způsobený kůrovcovou kalamitou krátkodobý a ve střednědobém horizontu bude naopak biomasy pro energetické účely nedostatek. Zejména pak s přihlédnutím k očekávanému zvýšení její spotřeby v rámci realizace národního energeticko-klimatického plánu do roku 2030. Uvažované rozšíření podpory na spalování štěpky s uhlím i mimo provozy s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla a v provozovnách s výkonem nad 20 MW by ohrozila stávající provozovatele výtopen, kteří investovali značné prostředky do moderních technologií šetrných k životnímu prostředí. V té souvislosti bylo uvedeno, že jako jediné palivo dnes používá dřevní štěpku k vytápění 90 obecních a městských tepláren.