Lesy mezi priority zřejmě nepatří

Ani loňský historicky nejvyšší objem nahodilých těžeb v kombinaci s historicky nejnižšími cenami dříví nebyl pro vládu shánějící peníze na sanaci následků epidemie a na předvolební nadílku dostatečným argumentem k uvolnění vyšší než symbolické podpory pro vlastníky lesů postižené kůrovcovou kalamitou a suchem. V pondělí 23. 8. tak vláda schválila pouhé 3,6 miliardy korun na tzv. kůrovcové kompenzace za rok 2020. Tato částka je přitom určena pro všechny vlastníky. To znamená, že zahrnuje i příspěvek na kompenzaci škod v té větší polovině celkové výměry lesů, kterou stát sám vlastní. Podle výpočtu expertů sdružených v think tanku Czech Forest přitom činily ekonomické ztráty vlastníků za rok 2020 cca 44 miliard. Na jejich hospodaření, skládající se do značné míry se zákonem uložených povinností v oblastí zalesňování, výchovy a ochrany porostů, tedy stát hodlá přispět kompenzací zhruba 8 % vzniklých škod.

Toto rozhodnutí dále významně zhoršuje zejména postavení vlastníků z řad soukromých fyzických a právnických osob, které obhospodařují cca 22% výměry lesů v ČR. Tyto osoby se sice mohou ucházet i o další podpory hospodaření v lesích z rozpočtu Ministerstva zemědělství a z Programu rozvoje venkova, nicméně příspěvky získatelné z těchto zdrojů jsou pouhým plivnutím do moře škod z kůrovcové pětiletky. Zatímco státní a další veřejní vlastníci mohou být různými dalšími nepřímými cestami podpořeni z veřejných prostředků, soukromí vlastníci si budou muset peníze prostě někde sehnat. Alespoň tedy na plnění státem uložených úkolů a na daň z nemovitosti, která teď často neposkytuje žádný výnos.

Podrobnější komentář Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR si můžete přečíst zde.