V roce 2017 se vytěžilo rekordních 19,4 miliónu m3

V roce 2017 se vytěžilo rekordních 19,4 miliónu m3 dsc_2427.jpg

Podle Českého statistického úřadu dosáhla vloni těžba dřeva v ČR objemu 19,4 miliónu m3 bez kůry a překonala tak historický rekord z orkánového roku 2007. Není překvapivé, že 61% z celkové těžby připadalo na těžbu nahodilou. Nejvíce dřeva bylo vytěženo v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, kde podíl nahodilé těžby přesáhl 90%. Dva kůrovcovou kalamitou nejvíce postižené kraje následuje s téměř 2,5 miliónu m3 kraj Jihočeský.

Zalesněno bylo téměř 20 tisíc hektarů, přičemž největší plocha byla zalesněna v Olomouckém kraji. Podíl listnatých dřevin, mezi kterými převládal buk a dub, na celkovém zalesnění činil 42%. To byl nejvyšší podíl listnatých dřevin zaznamenaný od roku 1960.

Podle www.czso.cz