Už ani buk...

...neodolal. Dnešní nenápadný článek v krajském zpravodajství iDnes.cz informuje o plánovaném kácení buků v libereckých Lidových sadech Petra Bezruče. Stoleté buky lesní (park byl založen v roce 1882) tam údajně napadl „nový druh kůrovce, který se v České republice objevil zhruba před pěti lety“. Buky mají být na základě fytopatologického posudku Mendelovy univerzity v Brně pokáceny do konce března, aby brouk nestihl vylétnout a napadnout další stromy.

Lesnetu se zatím nepodařilo zjistit, o jakého kůrovce jde a na místo se nyní nemůže vypravit. Nicméně lze předpokládat, že stromy byly napadeny kůrovcem bukovým (Taphrorychus bicolor). Ten se již delší dobu šíří například na Slovensku a v Maďarsku, ale méně nápadně i u nás. Jak vypadá napadení tímto kůrovcem ukazuje například video Lesníckej ochranárskej služby, které si můžete prohlédnout zde.

Podle názoru Lesnetu tento případ opět dokládá, že dnes často nařizovaná nebo doporučovaná náhrada smrku listnáči a zejména bukem, nemusí nutně znamenat automatické zvýšení odolnosti lesů, o ekonomických důsledcích takového kroku ani nemluvě. Své biotické škůdce má totiž prakticky každá dřevina, a i když se tito škůdci u nás momentálně nevyskytují (například starší příručka „Pěstování buku“ od Zdeňka Mráčka vydaná v roce 1989 se o kůrovci bukovém vůbec nezmiňuje) nebo nejsou hojní, s rostoucím zastoupením příslušné dřeviny v porostech mohou kalamitní potenciál rychle získat.