Zastupitelstvo chce park

Zastupitelstvo Středočeského kraje odhlasovalo včera podporu vyhlášení Národního parku Křivoklátsko. Dospělo k závěru: „že vlivem globálních civilizačních vlivů a urbanizace krajiny dochází z dlouhodobého hlediska ke stále vyššímu stupni ohrožení řady druhů a společenstev, a tím i k poklesu biodiverzity“. Od vyhlášení parku si zastupitelstvo slibuje i zvýšení mezinárodní prestiže a kulturního povědomí veřejnosti. Diskuse o možnosti vyhlášení parku se vedou již od 70. let. V roce 1998 k tomu vláda vydala usnesení. Návrh zmiňovaný nyní na webových stránkách Středočeského kraje uvádí rozlohu 102 km2 s jedinou zastavěnou plochou – obcí Karlova Ves. Pozemky na území navrhovaného národního parku jsou z 97 % vlastnictvím státu a hospodaří na nich téměř výhradně státní podniky. Co by takové vyhlášení, kromě vytvoření dalšího úřadu a rozmístění nových cedulek, mělo konkrétně přinést přírodě na tomto z 96 % zalesněném území, Lesnet v textu nenašel. Podle radní Jany Skopalíkové jde o „opravdu důležitý krok, který by mohl přispět nejen k ochraně přírody, ale také rozvoji území kraje“.  

Podrobnosti k usnesení zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách Středočeského kraje.