Zdravé a prosperující lesy v petičním výboru

Petice Zdravé a prosperující lesy pro příští generace, iniciovaná Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL) a podpořená podpisy 15 849 občanů, byla předmětem včerejšího jednání petičního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zástupci signatářů petice, podpoření následně například i hejtmanem Kraje Vysočina Jiřím Běhounkem, přednesli silné argumenty včetně katastrofické prognózy letošních škod v lesích (v důsledku kůrovcové kalamity mohou být zničeny smrkové porosty o objemu 30 - 40 milionů kubických metrů). Ani následně vystoupivší náměstci ministrů - Mgr. Patrik Mlynář, náměstek ministra zemědělství pro sekci lesního hospodářství a Ing. Vladimír Dolejský, náměstek ministra životního prostředí pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny, nepopírali závažnost situace. V následujícím veřejném slyšení se za petici valnou většinou přimluvili i zástupci početně zastupené lesnické veřejnosti a další zainteresovaní občané. Přítomní členové petičního výboru pak v závěru vesměs velmi věcně vedeného slyšení schválili usnesení, v němž výbor "doporučuje vládě a Parlamentu ČR uvolnění minimální částky 3 mld. Kč na pomoc vlastníkům lesů při zpracování kalamity a opětovném zalesnění pro rok 2019 a adekvátních částek pro roky příští, které budou ještě náročnější na likvidaci následků současné kalamity". Kromě to výbor doporučil i "neprodlenou realizaci opatření přijatých v rámci meziresortních koordinačních jednání k řešení kalamitní situace v lesích, která řídí Ministerstvo zemědělství". Budoucnost ukáže, zda se vláda doporučením poslanců bude řídit, za jakých podmínek by pak následně byla podpora vyplácena a zda by tři miliardy mohly výrazně přispět k eliminaci osmnáctimiliardových škod.