Krkonoše: 52 000 m3

Polomy v bezzásahové zóně v Labském dole

Podle tiskové zprávy zveřejněné včera na stránkách Krkonošského národního parku bylo od počátku letošního roku vytěženo v lesích národního parku více než 52 000 m3 kůrovcem napadeného dřeva. I přestože se jedná o největší objem kůrovcových těžeb za poslední léta, daří se prý, díky houževnaté práci krkonošských lesníků, šíření kůrovce účinně brzdit. Současné správa parku prakticky zastavila úmyslné těžby, jejichž letošní plán počítal s vytěžením 80 574 m3. V důsledku nutnosti používání nákladných, zejména lanovkových technologií, vytváří park údajně na vytěženém kubickém metru ztrátu přibližně 400 Kč. V bezzásahových lokalitách, jako je například Obří důl, správa parku nezasahuje v naději, že si příroda se současnou situací poradí sama.

Lesnet letos navštívil Krkonošský národní park několikrát. Například v oblasti Černé hory, Prkenného a Temného dolu zaznamenal napadení kůrovcem v rozsahu, který společně s očekávaným šířením kůrovce z bezzásahových území, vzbuzoval vážné obavy o osud krkonošských lesů. Zvláštní příhodu zaznamenal v srpnu na svazích Medvědína, kde probíhala těžba v dosud zapojeném a kůrovcem nenapadeném porostu. Zatímco tabule národního parku pro návštěvníky informovala o tom, že „Těžbou smrku je snižováno jeho zastoupení, jsou podporovány ostatní dřeviny a světlo pronikající pod koruny vzrostlých stromů umožňuje růst mladých stromků z přirozeného náletu.“, přítomná obsluha lesní lanovky Lesnetu sdělila, že pracuje na „přípravě pro sjezdovku“.