Lesy ČR nabízejí honitby a oboru k pronájmu

Mufloni

Lesy ČR vyhlásily výběrová řízení na desetiletý pronájem 19 honiteb a jedné obory. Nabídky na pronájem honiteb mohou potenciální nájemci podávat na oblastních ředitelstvích Lesů ČR a nabídky na pronájem obory na ředitelství v Hradci Králové. Při hodnocení nabídek bude mít nabídnutá výše nájemného váhu 70% a myslivecký záměr váhu 30%. Podrobnosti k výběrovým řízením jsou k dispozici zde.

Státní podnik v současnosti spravuje 938 honiteb, z nichž 851 pronajímá. Z 37 obor jich pronajímá 17. Výsledky výběrových řízení napoví, zda pandemie významněji ovlivnila ekonomické možnosti myslivců a jejich zájem o pronájmy honiteb.

Podle tiskové zprávy LČR