Kolik se vytěžilo a kolik uschlo

Odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí Českého statistického úřadu zveřejnil statistiky, ze kterých mimo jiné vyplývá, že v loňském roce bylo v České republice vytěženo téměř 25,7 miliónů m3 dřeva „bez kůry“, z čehož 23 milionů připadá na nahodilou těžbu. V obou případech jde o historické rekordy. Není jistě překvapivé, že se těžily prakticky výhradně (24,2 m3) jehličnaté dřeviny. Poměrně vysoká nejistota panuje zřejmě v otázce, jaký je objem mrtvých a umírajících stromů, které v lesích zůstaly stát. Zatímco ČSÚ uvádí v tabulce „Nahodilá těžba dřeva“ položku „Zbývá ke zpracování“ dalších cca 3,2 miliónu m3, sborník z dubnového semináře Škodliví činitelé v lesích Česka uvádí, že „ke konci uplynulého roku bylo v lesních porostech podle odhadu cca 6 mil m3 stojících, dosud nezpracovaných kůrovcových stromů a souší!“. Tolik oficiální statistiky, s jejichž kompletním vydáním se lze seznámit zde.