18. konference SVOL – „Živoucí lesy – základ života na Zemi“

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR - se na své výroční konferenci konané 25. dubna v Pelhřimově rozšířilo o nově přijatou Komoru církevních lesů, která vznikla v lednu 2019. Počet členů se zvýšil na 665 a výměra lesů, které obhospodařují je nyní 532 tisíc hektarů lesů, což představuje přibližně 20 % celkové výměry lesů v ČR. Předsedou Komory církevních lesů byl zvolen Ing. Petr Skočdopole, který se současně stal místopředsedou SVOL.

Hlavním tématem konference byla podle očekávání kůrovcová kalamita, přičemž vystupující opakovaně upozorňovali na zřejmou souvislost zdravotního stavu lesů s extrémními klimatickými podmínkami posledních let, na mimořádný význam lesů pro zadržování vody v krajině a pro ochranu vodních zdrojů. Přitom pokud jde o hodnocení stavu lesů, tak odhad letošních škod ve výši 30 miliard korun, uvedený v tiskové zprávě SVOLu považuje Lesnet za podhodnocený. Obdobně jako soustředění komunikace na kůrovcovou kalamitu by mohlo určitým zájmovým skupinám usnadňovat veřejné snění o snadném řešení následků kalamity sázením listnáčů. Přitom některé další dřeviny, jako je borovice, jasan nebo olše, jsou ohroženy obdobně jako smrk.

Z vystoupení oficiálních hostů, zejména obou pánů náměstků: Mgr. Patrika Mlynáře, náměstka ministra zemědělství pro sekci lesního hospodářství a Ing. Vladimíra Dolejského, Ph.D., náměstka ministra životního prostředí pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny, bylo zřejmé, že si uvědomují vážnost situace. Doposud přijatá opatření na úrovni ústředních orgánů státní správy i na úrovni samospráv však vážnosti situace neodpovídají. Sazby některých standardních dotačních programů byly zvýšeny a podpory rozšířeny i na některé další činnosti. O nějaké formě kompenzace ztrát na zpeněžení dřeva ve výši cca 3 miliardy Kč pro vlastníky lesů se údajně jedná. Nicméně eliminaci škod za desítky a potenciálně i stovky miliard těžko zajistí příspěvky ve výši jednotek miliard, případně i jen stovek milionů. Pokud se skutečně za jedno obmýtí smrkových porostů zvýšila teplota o cca 3 stupně a pokud se v souvislé řadě opakují roky, kdy celoroční úhrny srážek dosahují jen cca 75 % normálu, nebude zřejmě možné obnovit lesy jen prostým vysázením „původních“ dřevin.

Zásadní tématem jednání i kuloárních diskusí byl katastrofální propad cen dříví, případně jeho úplná neprodejnost, díky které hrozí v některých regionech úplný rozklad lesního hospodářství. To je přitom ve zjevném kontrastu s růstem výnosů dřevozpracujícícho průmyslu, který na kalamitní situaci mocně profituje.