Zasedala Komora soukromých lesů SVOL

Včerejší valná hromada SVOL - komory soukromých lesů v Jihlavě, v pořadí již čtrnáctá, byla volební. Programu však dominovala zásadní lesnická témata současnosti: kůrovcová kalamita, škody zvěří a nedostatek pracovníků v lesnictví. Otevřená výměna názorů proběhla i ohledně problematiky minimální výměry honitby a bodového zvýhodnění velkých majetků v rámci Programu rozvoje venkova. Ve vystoupeních některých řečníků byly ke zmíněným tématům předloženy zajímavé údaje. Konkrétně např. z vystoupení Ing. Tomáše Havlíka ze Story Enso vyplynulo, že průzkumem zjištěný průměrný věk výkonných pracovníků v lesnictví je povážlivě vysoký a tito pracovníci jsou často vybaveni muzeální technikou, limitující pracovní výkony nutností neustálých oprav, o nějakém pracovním komfortu a bezpečnosti provozu ani nemluvě.

Výměna názorů s hosty zastupujícími státní správu (Mgr. Patrik Mlynář, náměstek ministra pro lesní hospodářství) a poslaneckou sněmovnu (Ing. Marian Jurečka, místopředseda Hospodářského výboru PS PČR, bývalý ministr zemědělství a Ing. Josef Kott, místopředseda Zemědělského výboru PS PČR) byla místy ostrá a kritická. I když některé problémy, například neúnosná situace s vyplácením podpory na hospodaření v lesích v každém kraji jinak, byly v nedávné době vyřešeny, dostatečně účinná systémová podpora lesního hospodářství stále chybí. Navíc s rostoucími náklady na mzdy a služby a klesajícími výnosy z prodeje dříví částečně znehodnoceného kůrovcem, se obrovská disproporce mezi velkorysou podporou zemědělství (za rok 2017 podle ČSÚ 32,5 miliardy korun) a skromnou podporou lesnictví (za rok 2016 dle odhadu Lesnetu celkem cca 1,5 mld Kč) ještě zvýraznila. Z debaty vyplynulo, že za nejjednodušší a nejefektivnější způsob by většina přítomných považovala vhodně nastavenou jednotnou platbu na plochu, obdobně, jak je tomu v zemědělství. Přitom stále platí, že by šlo pouze o částečnou kompenzaci za celospolečensky významné přínosy, které lesní porosty poskytují celé společnosti a které sahají od odvodů pozemkové daně, přes zadržování vody v krajině až po rekreaci a sběr lesních plodů. Přitom jen hodnota lesních plodů, které si občané odnesli bezplatně z lesa, dosahovala podle ministerstvem zpracované zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství ČR v letech 1994 – 2016 průměrně cca 4 miliardy ročně.

Volby nového vedení komory proběhly na závěr v soutěživém duchu. Ing. Tomáše Czernina, který již znovu nekandidoval, nahradil ve funkci předsedy Ing. Richard Podstatzký. O další místa v pětičlenném vedení komory se ucházelo více kandidátů, z nichž byli zvoleni pánové Bartoň - Dobenín, Kinský, Kolowrat Krakowský a Pacovský. K usnesení valné hromady se ve zpravodajství ještě vrátíme, jakmile bude k dispozici jeho plné znění.