Lesy versus kůrovec

Zase pozdě

Reprezentativní setkání hlavních představitelů státního lesnictví se zástupci nestátních lesů, podnikateli a novináři uspořádalo v pátek 18. října vydavatelství MAFRA. V diskusi postupně vystoupili:

  • Miroslav Toman, ministr zemědělství ČR
  • Patrik Mlynář, náměstek pro řízení sekce lesního hospodářství Ministerstva zemědělství ČR
  • Petr Sklenička, rektor České zemědělské univerzity 
  • Josef Vojáček, generální ředitel státního podniku Lesy ČR
  • Petr Král, ředitel státního podniku Vojenské lesy a statky ČR
  • Sylva Krechlerová, jednatelka společnosti KRONOSPAN 
  • Marek Turčáni, děkan Fakulty lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity
  • František Kučera, předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Během více než tří hodin přednášek, diskusí, otázek a odpovědí zaznělo mnoho informací i názorů. Místy poměrně vyhrocený tón odpovídal vážnosti situace v lesním hospodářství. Lesnet hodnotil pozitivně především skutečnost, že se takové setkání vůbec uskutečnilo a že aktéři odvážně předstoupili před kalamitou postižené účastníky z řad zástupců soukromých, ale i městských a obecních lesních majetků.

Pokud se někteří účastníci domnívali, že by osobní setkání a argumentace mohla nějak napomoci k efektivnější podpoře vyčerpaných nestátních vlastníků lesů a podnikatelů v lesním hospodářství, byli pravděpodobně zklamáni. Neustálé licitace a handrkování kolem vyplácení finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity vedlo zatím pouze k tomu, že byly zveřejněny podmínky pro poskytování tohoto příspěvku vydané MZe, ovšem bez konkrétních termínů příjmu žádostí a harmonogramu jejich proplácení.

Protože škody způsobené kůrovcovou kalamitou zatím nebyly oficiálně vyčísleny nebo o jejich zveřejnění Lesnet neví, nelze kvalifikovaně komentovat přiměřenost slibované 1,5 miliardy, která má být na příspěvky uvolněna. Nicméně odhady škod a částky zmiňované v souvislosti s připravovanými podpůrnými programy v Německu, jsou velmi výrazně vyšší.

Z prezentací bylo možné vyčíst zásadní informaci, že LČR a VLS letos vytěží přes 14 milionů kubíků, což je zřejmě objem (ne nutně sortiment) schopný uspokojit poptávku domácího dřevozpracujícího průmyslu a ještě přispět k exportu. Nyní závisí na těchto státních podnicích a státních národních parcích, zda se rozhodnou pustit ve významnějších objemech na trh i další subjekty.  

Pro Lesnet bylo největším zklamáním vystoupení zástupců České zemědělské univerzity, od kterých očekával jasnou odpověď na otázku, jak má lesnictví překonat svou bezprecedentní krizi. Zdá se však, že odpovědi na zásadní lesnické otázky si teď bude muset každý hledat sám.