12. Evropský kongres lesní pedagogiky

Ve dnech 3.- 6. října se v hotelu Devět Skal v Milovech uskuteční evropské setkání lesních pedagogů. Součástí třídenního programu budou přednášky, panelové diskuse, workshopy a dvě volitelné exkurze. Hlavním tématem kongresu bude komunikace vlastníků lesa, lesních správ a podniků prostřednictvím lesní pedagogiky a lesní pedagogika jako nástroj k výchově k udržitelnému rozvoji. Pořadatelem kongresu je Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. Na přípravě se podílejí i členské organizace pracovní skupiny pro lesní pedagogiku ČR při Ministerstvu zemědělství (Asociace lesních pedagogů, ČLS, FLD, LČR, Lesy hl. m. Prahy, Nadace dřevo pro život, SLŠ Hranice, SLŠŽ Žlutice, SVOL, ÚHÚL a VLS). Registrace účastníků probíhá od 1. července do 10. září.