Herwart: To nám ještě scházelo

Odhady škod způsobených ničivou bouří „Herwart“, která 29. října zasáhla prakticky celé území ČR a místy dosahovala v nárazech síly orkánu, se blíží až ke třem milionům m3 zlomených, vyvrácených nebo jinak větrem poškozených stromů. Nejvyšší rychlost větru byla v ČR naměřena na Luční boudě v Krkonoších (182 km/h). Na Fichtelbergu v Krušných horách bylo naměřeno 176 km/h, na Milešovce 151 km/h a v Praze 118 km/h. Největší škody na lesních porostech vznikly pravděpodobně v Karlovarském kraji a v Kraji Vysočina.

Celkový rozsah poškození lesů je však zatím nejasný a zmiňované tři miliony jsou zřejmě odhadem škod u LČR a VLS (1,5 mil. m3) přepočítaným na celkovou rozlohu lesů. Jako zásadní problém vidíme skutečnost, že škody vznikly v období dlouhodobého sucha, šířící se kůrovcové kalamity a jsou rozptýleny prakticky po celém území. Navíc v situaci, kdy lesní hospodářství trpí kritickým nedostatkem pracovních sil schopných likvidovat roztroušenou kalamitu motomanuální metodou.

Vichřice způsobila škody i v okolních zemích Střední Evropy. Například v Sasku odhadují poškozený objem na cca 650 000 m3, z čehož přibližně 515 000 m3 připadá na Státní podnik Sachsenforst.

Podle informací Českého hydrometeorologického ústavu a Forstpraxis.de