Vláda schválila novelu zákona o myslivosti

Novelizaci již nelze odkládat

Novelu zákona o myslivosti, která mimo jiné ruší některé povinnosti uzákoněné v předchozí novele a vcelku významně mění některá pravidla pro lov zvěře, schválila včera Vláda ČR. Bude-li novela v této podobě schválena, měla by odpadnout povinnost předkládání tzv. markantů - součástí těl ulovené zvěře a evidence ulovených kusů by měla být vedena elektronicky pomocí zvláštní aplikace. Z pohledu techniky lovu je zásadní zrušení zákazu používání noktovizorů, zrušení zákazu lovu v noci a rozšíření možnosti společných lovů na všechna divoká prasata, daněly a daňčata a srny a srnčata. Znění vládou schválené novely si můžete přečíst zde.