Opět se budou řešit nepůvodní druhy

Lesy města Písku - jedny z prvních douglasek u nás

Přerušená 87. schůze Poslanecké sněmovny, která má pokračovat v úterý 23. března má opět v programu Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů (sněmovní tisk 731). Jeho projednávání je momentálně ve stadiu neukončeného druhého čtení.

K návrhu se sešlo celkem 19 pozměňovacích návrhů. Nejvíce – celkem sedm – jich pochází od poslankyně Dany Balcarové, které zřejmě nestačí celkem skromný evropský seznam invazních druhů rostlin (aktuálně 36 druhů) a zvířat (30 druhů) z nichž se mnohé u nás ani nevyskytují a navrhuje vytvoření přídavného „národního seznamu invazních druhů“, vyhlašovaného vládním nařízením. Které druhy by na tomto národním seznamu nenárodních druhů měly být, se v pozměňovacím návrhu nepíše. V odůvodnění je jako příklad zmiňován norek americký a šťovík alpský. Předpokládá se však, že inspirací pro rozhodování vlády by měl zřejmě být seznam vytvořený akademiky v roce 2016 s rubrikami „černý“, „šedý“ a „varovný“. Ve „varovné“ rubrice se tam vyskytují i některé u nás občas vysazované dřeviny, například borovice černá pravá, borovice vejmutovka, dub červený, trnovník akát, ořešák královský nebo jírovec maďal. Výbor pro životní prostředí na svém únorovém zasedání návrh na vznik národního seznamu nepodpořil.

V příslušném sněmovním tisku je uveden i návrh poslance Petra Bendla, obsahující mimo jiné snížení minimální výměry vlastní honitby na 250 ha a povinné umožnění lovu vlastníkovi nebo pachtýři 50 a více hektarů na území honitby.

Budeme sledovat, zda některé pozměňovací návrhy projdou, a doufáme, že mezi nimi nebude „národní seznam“. Ten by po vyhlášení pravděpodobně dále zredukoval již tak omezený, ve srovnání např. s Bavorskem nebo Rakouskem, seznam povolených nepůvodních dřevin, které by mohly v našich lesích doplnit a místy třeba nahradit skomírající dřeviny domácí.