140 ha zůstane bez lidských zásahů

Na základě veřejnoprávní dohody uzavřené mezi městem Domažlice a Agenturou ochrany přírody bude přírodnímu vývoji ponecháno cca 140 ha lesa v národní přírodní rezervací Čerchovské hvozdy, v přírodní rezervaci Smrčí a v dalších porostech první zóny CHKO Český les. Kromě zakotvení bezzásahového režimu určuje dohoda také způsob péče o výsadby buku, jedle a tisu z let 2015 - 2017. Motivem ochrany vrcholových partií Českého lesa nejsou jen cenné lesní porosty, ale i vzácné ptactvo a rys ostrovid. Dohoda, která je vůbec prvním dokumentem tohoto typu, sjednaným mezi městskými lesy a státní ochranou přírody bude platit 10 let. Součástí dohody je také náhrada ztrát v důsledku omezené hospodářské činnosti.

Podle zprávy AOPK ČR