Škodliví činitelé v lesích Česka 2023/2024

Celostátní seminář LOS s mezinárodní účastí "Invazní organizmy z pohledu ochrany lesa" pořádaný Lesní ochrannou službou VÚLHM, v. v. i.

Místo Průhonice, Vzdělávací a informační centrum Floret.
Termín 25. dubna 2024, 08:00 - 17:00
Vstupné
Kontakt
WWW www.vulhm.cz/los