Rybářská bašta Olšina a Návštěvnické středisko Olšina s naučnou stezkou

Expozice Vojenských lesů a statků divize Horní Planá a příroda Vojenského újezdu Boletice. Naučná stezka s osmi úseky a 29 zastávkami.

Historie

Bašta na hrázi rybníka Olšina pochází pravděpodobně z 1. poloviny 15. století a její dnešní podoba je ze století osmnáctého. Společně s rybníkem, dokončeným kolem roku 1390, patřila původně Kláštěru ve Zlaté Koruně, z jehož majetku přešla na pány z Rožmberka a v roce 1622 ji získal Jan Oldřich z Eggenberka. Po vymření rodu Eggenberků v roce 1719 přešla s celým panstvím Český Krumlov do majetku Schwarzenberků, kterým v roce 1947 zabavil majetek stát.

Vojenské lesy a statky

Po vzniku Vojenského výcvikového prostoru Boletice v roce 1947 vznikla také pobočka podniku Vojenské lesy a statky s ředitelstvím v Horní Plané, kterým rybník Olšina i s baštou na hrázi patří dodnes.

Expozice

V objektu Rybářské bašty Olšina je zřízena malá expozice, která dokumentuje zejména činnost podniku Vojenské lesy a statky od 50. let minulého století a také místní flóru a faunu. O historii původních obyvatel vojenského prostoru, původních vlastnících Olšiny a desítkách zaniklých vesnic a osad pojednává expozice jen okrajově.

Otevírací doba Rybářské bašty

Červenec a srpen, Út - Ne, 8:30 - 15:30

Návštěvnické středisko Olšina s naučnou stezkou

V roce 2020 bylo otevřeno Návštěvnické středisko Olšina u rekreačních objektů VLS a 7,3 kilometrů dlouhá naučná stezka kolem rybníka Olšina. Naučná stezka je tematicky rozdělena do osmi úseků, podle typu prostředí, kterým návštěvník prochází s celkem 29 zastávkami.

Otevírací doba Návštěvnického centra

 

Adresa: Bašta Olšina č. p. 329, Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Horní Planá, 382 26 Horní Planá - Olšina

WWW: https://www.vls.cz/cs/naucna-stezka-olsina