Lovecko – lesnické muzeum v Úsově

Původní sbírka rodu Lichtenštejnů umístěná zčásti v původním mobiliáři v historických prostorách barokního paláce.

Historie

Původně soukromá sbírka Loveckého - lesnického muzea rodu Lichtenštejnů, která tvoří hlavní součást muzejních sbírek, vznikla na přelomu 19. a 20. století. Expozice je umístěna v prostorách Martinelliho barokního paláce v areálu jednoho z nejstarších moravských hradů, který přešel do majetku rodu Lichtenštejnů již v roce 1597. O zřízení muzea pak rozhodl Johann II. von Liechtenstein v roce 1897 na doporučení tehdejšího vrchního lesního rady Julia Wiehla. Muzejní sbírky vznikly jednak díky lovecké vášni Lichtenštejnů, kteří v rozmezí padesáti roků uspořádali asi sedm výprav do Afriky, Ameriky a Asie, a jednak prostřednictvím sbírkotvorné činnosti lesních úřadů na rodovém majetku. Již před zřízením muzea, působila v prostorách zámku první lesnická škola na Moravě (1852 – 1867).

Po první světové válce byla část sbírek využita i pro Vysokou školu zemědělskou v Brně a muzeum se těšilo poměrně značnému zájmu veřejnosti až do začátku druhé světové války. Po konfiskaci lichtenštejnského majetku v roce 1946 připadly sbírky Krajskému muzeu v Olomoucí a od roku 1969 patří pod Vlastivědné muzeum v Šumperku. Celý areál hradu a zámku je majetkem města Úsova.

Výstavní prostory prošly v nedávné době rozsáhlou rekonstrukcí a následně v roce 2016 byla nově reinstalována expozice. Za tuto reinstalaci expozice obdrželo muzeum v roce 2017 Cenu Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury.

Sbírky a expozice

Původní lichtenštejnské sbírky obsahují především preparáty fauny s hlavním důrazem na lovnou zvěř, sbírku ptactva, hnízd a vajec, sbírku ryb, obojživelníků a plazů, sbírku hmyzu, sbírku abnormalit, osteologickou sbírku a sbírku trofejí.

Expozice loveckých trofejí

Unikátní kolekce loveckých trofejí africké fauny pochází zejména z výprav do Keni, Somálska, Tanganiky a Ugandy. Trofeje, na jejichž preparaci se podíleli přední vídeňští preparátoři, jsou vesměs více než 100 let staré. Většinu trofejí odkázal zámku Úsov Heinrich Liechtenstein na základě závěti z roku 1911.

Expozice domácí fauny a lesnictví

Expozice ve druhém patře paláce zahrnuje především preparáty domácí fauny a hmyzu. Kromě toho je součástí expozice také kolekce loveckých zbraní, včetně zbraní a pomůcek zabavených pytlákům. Další významnou součástí expozice je sbírka lesnického nářadí a modelů s unikátní sadou značkovacích seker z lichtenštejnských revírů. Hodnota expozice s cca 1200 exponáty spočívá především tom, že jde o více než sto let starý celistvý soubor umístěný z velké části v původních vitrínách. Autentická expozice je doplněna moderními audiovizuálními a interaktivními prvky.

Adresa: Zámecká 1, 789 73 Úsov

Telefon: 583 435 111
Email: usov(at)muzeum-sumperk.cz
WWW: http://www.muzeum-sumperk.cz/domains/muzeum-sumperk.cz/index.php/cs/nase-muzea/lovecko-lesnicke-muzeum-v-usove