DLG Waldtage

Lesnický veletrh s venkovními ukázkami, který pokrývá prakticky všechny práce spojené s obhospodařováním lesů. Veletrh se koná každé dva roky. Témata pro rok 2022 budou přírodě blízké obhospodařování lesa, mechanizovaná těžba ve smíšených porostech, výroba tepla ze dřeva, ochrana lesa a zalesňování. Organizátoři očekávají cca 15 000 návštěvníků.

Místo Lichtenau, Německo
Termín 9. - 11. 9. 2022
Vstupné
Kontakt Waldtage(at)DLG.org
WWW www.dlg-waldtage.de